Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

wszystkocozle
1835 626c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
wszystkocozle
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viahormeza hormeza
wszystkocozle
Nie cierpię tego. Wszystko mi jedno, niech pożegnanie będzie smutne albo nieprzyjazne, ale niech wiem, że się żegnam. Bez tego człowiekowi jakoś smutno.
— H.C. Buszujący w zbożu.
Reposted fromdjLangley djLangley viaMaryiczary Maryiczary

July 01 2019

wszystkocozle
Reposted fromniente niente viapiehus piehus

June 25 2019

wszystkocozle
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viacarmenluna carmenluna

June 23 2019

wszystkocozle
2147 6f15 500

June 17 2019

wszystkocozle
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaPinkpills Pinkpills

June 13 2019

wszystkocozle
8342 94c9
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna

June 12 2019

wszystkocozle
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarmenluna carmenluna

June 10 2019

wszystkocozle
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
wszystkocozle
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viacotarsky cotarsky
wszystkocozle
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacotarsky cotarsky

June 08 2019

wszystkocozle
Przyjaźń to taka piękna sprawa. Idę i wiem, że zawsze mogę do Ciebie zadzwonić. Idziesz i wiesz, że zawsze otworzę ci drzwi.
wszystkocozle
3361 3870 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viahormeza hormeza

June 05 2019

wszystkocozle
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie viahormeza hormeza

June 03 2019

wszystkocozle
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapiehus piehus
wszystkocozle
7657 437c
wszystkocozle
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

May 31 2019

wszystkocozle
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

May 25 2019

wszystkocozle
3692 cfce 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl