Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

wszystkocozle
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"

January 15 2020

wszystkocozle
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies

January 10 2020

wszystkocozle
Wszystko się zmienia, a na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Możesz starać się mieć wpływ, możesz spróbować walczyć, ale czasem warto odpuścić. Powiedzieć sobie, że czasem coś może Ci umknąć. Że czasem powinieneś puścić wolno nawet to, co naprawdę mocno kochasz.
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacarmenluna carmenluna

January 08 2020

wszystkocozle
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś  i jak to się stało, że przetrwałaś.  Właściwie nie będziesz nawet pewna  czy to już naprawdę koniec,  ale o jednym możesz być absolutnie przekonana -  gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz j uż tą samą osobą,  którą byłaś, zanim nadszedł sztorm.  O to właśnie chodzi  w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromsorriso sorriso viahormeza hormeza
wszystkocozle

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
wszystkocozle
9934 7b5c 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
wszystkocozle
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viapiehus piehus
wszystkocozle
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
wszystkocozle
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiehus piehus

December 25 2019

wszystkocozle
Który to już rok obiecujesz sobie, że od następnego będzie lepiej? Który to już raz wmawiasz sobie, że od nowego roku wszystko się zmieni? Że staniesz się innym człowiekiem, że znajdziesz pracę, że przyłożysz się do nauki, że przeczytasz wreszcie tą książkę, że zadzwonisz do starej przyjaciółki, że przeprosisz za przeszłość, która tak naprawdę nigdy nie minęła? Który to już raz obiecujesz sobie zmiany, mimo że masz świadomość, że będzie tak, jak dotychczas? Który to już raz okłamujesz siebie?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

December 18 2019

wszystkocozle
8227 ec1d
Reposted fromnfading nfading viacarmenluna carmenluna
wszystkocozle
3869 f790
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
wszystkocozle
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
wszystkocozle

November 29 2019

wszystkocozle
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna. Często się śmieję, bo kocham to. Taka już jestem. Cholernie wrażliwa i wesoła. 
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viacotarsky cotarsky

November 11 2019

wszystkocozle
Ale możesz także pójść pod prąd życia. To trudne, nie łudź się. Znacznie łatwiej jest brać, co ci dają, niż iść po swoje pod prąd. Brać na siebie kamienie, które niesie woda, dostawać wiatr, który wieje w twarz. Ranić stopy i potykać się. Upadać raz po raz. I mieć tylko jedną jedyną pewność: że w nikim nie ma oparcia. Że jesteś sama, sama w drodze. Trudno jest powiedzieć: wszystko porzucam, a siebie wybieram. Jeszcze trudniej nie zawrócić z tej drogi.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 09 2019

wszystkocozle
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"

November 06 2019

wszystkocozle
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viacarmenluna carmenluna
wszystkocozle
4750 0d16 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl