Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

wszystkocozle
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss

December 05 2017

wszystkocozle
Blausee by winter
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaasylopath asylopath
wszystkocozle
wszystkocozle
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
wszystkocozle
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
wszystkocozle
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa

December 04 2017

wszystkocozle
Reposted fromtulele tulele viaalliwantisyou alliwantisyou
wszystkocozle
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
wszystkocozle
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viatereseek tereseek
wszystkocozle
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
wszystkocozle
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
wszystkocozle
9714 fa8d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
wszystkocozle
Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.
— znalezione
wszystkocozle
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
wszystkocozle
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaAmericanlover Americanlover
wszystkocozle

December 03 2017

wszystkocozle
4114 d395 500
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viatobecontinued tobecontinued
wszystkocozle
3942 0afa
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl