Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

wszystkocozle
Ja też się przejechałam. Na ludziach. I nie były to dobre podróże. Nie każdy jednak zadaje rany. Warto otwierać drzwi na nowe szczęścia i nowe doznania.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia
wszystkocozle
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viatereseek tereseek
wszystkocozle
6890 af67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatereseek tereseek

February 22 2018

wszystkocozle
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
wszystkocozle
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viaasylopath asylopath
wszystkocozle

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
wszystkocozle
"Uśmiecha się. To słodki subtelny uśmiech. Ten rodzaj uśmiechu, który złamie ci serce, jeżeli będziesz na niego za długo patrzeć."
— James Frey
wszystkocozle
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies

February 21 2018

8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viapannakies pannakies
wszystkocozle

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

February 20 2018

wszystkocozle
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover
wszystkocozle
Nie odezwałam się do niego ani razu. Boje się to zrobić, boję się że już nie będę potrafiła przestać. On prawdopodobnie już kogoś ma, kogoś kto dał mu to szczęście którego ja nie potrafiłam. Pewnie już nie myśli o mnie, gdy teraz ja myślę o nim co chwile.
— Autor nieznany

February 18 2018

wszystkocozle
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
wszystkocozle
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
wszystkocozle
wszystkocozle
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— suzanne collins.
Reposted fromappreciation appreciation viatereseek tereseek

February 17 2018

9638 0f42 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahormeza hormeza
wszystkocozle
Czemu to wszystko przygniata mnie najbardziej tu, w rodzinnych stronach, gdzie powinno być beztrosko?
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaasylopath asylopath
wszystkocozle
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl